Objektif Penubuhan

Objektif YBGK

YBGK ditubuhkan bertujuan bagi –

1.   Memberi bantuan dan nasihat guaman dalam kes jenayah melalui peguam swasta kepada golongan yang kurang berkemampuan supaya mereka mendapat  akses kepada keadilan dan pembelaan yang sewajarnya apabila mereka diwakili oleh peguam, sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Perkara 5(3) Perlembagaan Persekuan;

2.      Memastikan semua pihak mendapat hak kesamarataan di sisi undang-undang sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Perkara 8(1) Perlembagaan      Persekutuan;
 
3.      Menggalakkan, mengadakan dan membiayai dan menyelia penyelidikan berkenaan dengan bantuan guaman;
 
4.    Menjalankan program pendidikan yang bertujuan untuk memupuk kefahaman orang ramai mengenai hak dan kuasa mereka di bawah undang-undang   Malaysia; dan
 
5.      Menyediakan maklumat kepada orang ramai mengenai adanya bantuan guaman dalam perkara jenayah oleh peguam YBGK.
 
 
Translate »
X