Peruntukan YBGK

Peruntukan untuk YBGK

Sejak tahun 2011 hingga kini, bagi menampung pembayaran kepada perkhidmatan peguam YBGK termasuk kos operasinya, YBGK telah mendapat peruntukan daripada Kementerian Kewangan dan Jabatan Perdana Menteri sebanyak RM72,049,200.00 dengan pecahan seperti yang berikut:

Selain itu, YBGK juga menerima sumbangan sebanyak RM200,000.00 pada tahun 2011 daripada Majlis Peguam Malaysia.

Translate »
X